Mer om

Frilansskribent sedan sommaren 2000. Innan dess arbetade jag tio år inom Vattenfall med miljö- och tillståndsfrågor kopplade till bland annat bioenergi/vindkraft och med miljökommunikation. Jag var också ansvarig för sekretariatet i en miljöstiftelse som gav bidrag till teknikutveckling och skolprojekt.

Fyren på Landsort

Pluggat har jag också…
Lantmäteri, inriktning hushållning med naturresurser, KTH (MSc/civilingenjörsexamen). Vetenskapskommunikation vid Stockholms universitet. Poppius Journalistskola, miljökemi mm.

Ideellt arbete
Jag är ledamot i Stiftelsen Astma-Allergiförbundets Forskningsfonds styrelse. Fonden delar årligen ut ett 30-tal projektbidrag till patientnära forskning inom området astma, allergi och annan överkänslighet samt atopiskt eksem.