Mer om

Frilansskribent sedan sommaren 2000. Innan dess arbetade jag tio år inom Vattenfall med miljö- och tillståndsfrågor och med miljökommunikation. Jag var också ansvarig för sekretariatet i en miljöstiftelse som gav bidrag till teknikutveckling och skolprojekt.

Fyren på Landsort

Pluggat har jag också…
Lantmäteri, inriktning hushållning med naturresurser, KTH (MSc). Vetenskapskommunikation. Poppius Journalistskola. Medicin för journalister.

Ideellt arbete
Jag är vice ordförande i Astma- och Allergiförbundets Forskningsfonds styrelse. Fonden delar ut projektbidrag till patientnära forskning inom området astma, allergi och annan överkänslighet samt atopiskt eksem.