Mer om

Frilansskribent sedan år 2000. Innan dess arbetade jag som miljökonsult inom Vattenfall med förnybar energi, tillståndsfrågor och kommunikation.

Vice ordf i Astma-Allergiförbundets Forskningsfonds styrelse. Fonden delar ut anslag till forskningsprojekt om astma, allergi och annan överkänslighet samt atopiskt eksem.

Pluggat har jag också…
Lantmäteri, inriktning hushållning med naturresurser, KTH
Vetenskapskommunikation, SU
Poppius Journalistskola
Medicin för journalister, KI
Yoga-mindfulness lärarutbildning, Growth Health & Care AB