Välkommen! Söker du en erfaren frilansskribent med fokus på forskning, miljö och hälsa? Då har du kommit helt rätt.

Jag har arbetat som frilansskribent i över 20 år. Ofta handlar texterna jag skriver om forskning och innovationer. Ämnena varierar. Ena veckan dyker jag med ordens hjälp djupt in i kroppens celler, en annan skriver jag om partikelfysik, solenergi eller intervjuar en person som drabbats av stroke.

Det är roligt att försöka förstå och förklara knepiga saker. Likaså att få möta och berätta om intressanta och inspirerande människor. Det kan vara forskaren bakom upptäckten i labbet, eller någon som hittat nya vägar i livet efter en svår sjukdom eller skada.

Mina uppdragsgivare är främst universitet, myndigheter och organisationer. Jag hjälper till med artiklar (fakta, reportage, porträtt), textredigering, kommunikations- och webbmaterial. Jag lär också forskare skriva så att fler förstår.

Exempel på kunder: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Energimyndigheten, KTH, Hjärna Tillsammans, Akademiskt primärvårdscentrum. 

Mer om

Frilansskribent sedan sommaren 2000. Innan dess arbetade jag tio år inom Vattenfall med miljö- och tillståndsfrågor kopplade till bland annat bioenergi/vindkraft och med miljökommunikation. Jag var också ansvarig för sekretariatet i en miljöstiftelse som gav bidrag till teknikutveckling och skolprojekt.

Fyren på Landsort

Pluggat har jag också…
Lantmäteri, inriktning hushållning med naturresurser, KTH (MSc/civilingenjörsexamen). Vetenskapskommunikation vid Stockholms universitet. Poppius Journalistskola, miljökemi mm.

Ideellt arbete
Jag är ledamot i Stiftelsen Astma-Allergiförbundets Forskningsfonds styrelse. Fonden delar årligen ut ett 30-tal projektbidrag till patientnära forskning inom området astma, allergi och annan överkänslighet samt atopiskt eksem.