Välkommen! Söker du en erfaren frilansskribent med fokus på vetenskap, miljö och hälsa? Då har du kommit helt rätt.

Jag har arbetat som frilansskribent i 20 år. Ofta handlar texterna jag skriver om forskning och innovationer. Ämnen som rör miljö och hälsa ligger mig extra varmt om hjärtat.

Nyfikenhet och viljan att försöka förstå och förklara svåra saker är min drivkraft. Minst lika givande är att berätta om människor och deras liv. Som forskaren bakom upptäckten eller en person som lever med en svår sjukdom eller skada.

Mina uppdragsgivare är främst universitet, myndigheter och organisationer. Jag hjälper till med artiklar (fakta, reportage, porträtt), textredigering, kommunikations- och webbmaterial. Jag lär också forskare att skriva så att fler förstår.

Exempel på kunder: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Energimyndigheten, KTH, Hjärna Tillsammans, Akademiskt primärvårdscentrum mfl. 

Mer om

Frilansskribent sedan sommaren 2000. Innan dess arbetade jag tio år inom Vattenfall med miljöfrågor kopplade till bland annat bioenergi/vindkraft och med miljökommunikation. Jag var också ansvarig för sekretariatet i en miljöstiftelse som gav bidrag till teknikutveckling och skolprojekt.

Fyren på Landsort

Pluggat har jag också…
Lantmäteri, inriktning hushållning med naturresurser, KTH (MSc/civilingenjörsexamen). Vetenskapskommunikation vid Stockholms universitet. Poppius Journalistskola, medicin för journalister mm.

Ideellt arbete
Jag är ledamot i Stiftelsen Astma-Allergiförbundets Forskningsfonds styrelse. Deltar också i forskningsprojekt som forskningspartner, så kallad brukarmedverkan.